Cột thuốc lá

Cột thuốc lá

Mã SKU : GPX-129D
Liên hệ

Mô tả

cát bạc thép, với 6L chống cháy bên trong thùng

Bình luận

Sản phẩm khác