HỘP ĐỰNG XÀ PHÒNG D-053A

HỘP ĐỰNG XÀ PHÒNG D-053A

Mã SKU :
Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật
Kích thước sản phẩm Kích thước sản phẩm: Kích thước 
đóng gói Kích thước đóng gói: 
Đặc điểm kỹ thuật đóng gói Đặc điểm đóng gói: 
Tổng trọng lượng của toàn bộ hộp Trọng lượng gộp:
80 × 75 × 150mm 
455 × 425 × 398mm 
50 chiếc / thùng 50 thùng / hộp 
12,7kg

Bình luận

Sản phẩm khác