Ống cắm ô J-39A-00

Ống cắm ô J-39A-00

Mã SKU : J-39A-00
Liên hệ

Mô tả

KT: 350*280*685

CL: Sắt Sơn cà phê

Bình luận

Sản phẩm khác