XÀ PHÒNG CẢM ỨNG D-055A

XÀ PHÒNG CẢM ỨNG D-055A

Mã SKU :
Liên hệ

Mô tả

Công suất: 
Kích thước 
đóng gói: Đặc điểm kỹ thuật đóng gói: 
Tổng trọng lượng:

620 × 440 × 350mm 
24 / hộp 24 thùng / hộp 
14,4kg

Bình luận

Sản phẩm khác